جمعه 09 خرداد ماه 1399
   

به وبگاه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بوئین میاندشت خوش آمدید *** امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1398 هجری شمسی مصادف با چهارم شوال 1441 هجری قمری *** کشاورزی ، بسترساز پیشرفت و آبادانی *** کشاورزی ، امنیت غذائی ، آرامش و امید

  اطلاعیه  
 

نکات ايمني درهنگام کار باماشین های خاک ورزی

از جوشكاري روي سطوح صيقلي تيغه ها، خاك برگردان و پيشاني اکیدا سخودداری نمائید.
وجود گل ولای روی سطوح صیقلی گاوآهن موجب افزايش نيروي كششي خواهد شد.
در صورت بروز هر نوع نقصي قبل از آنكه خسارت بيشتري به بار آورد نسبت به رفع نقص آن اقدام نمائيد.
قبل از شروع كار اهرم كنترل هيدروليك تراكتور را روي وضعيت كنترل عمق شخم قرار دهيد.
از قرار دادن وزنه اضافي و بار روي گاوآهن متصل به تراكتور اكيداً‌ خودداري نمائيد.
براي حفظ جان خود از نشستن روي گاوآهن در حال شخم خودداري نمائيد.
وقتی فقط یکی ازبازوها های طرفین تراکتور به گاوآهن متصل می باشد .هرگز بااستفاده از نیروی هیدرولیک گاوآهن را از سطح زمین بلند نکرده ویا آن را نکشید.
فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید
به خاطر بسپارید که در انتهاي مزارع قبل از دور زدن يا پيچيدن، گاوآهن را از خاك بيرون آوريد.
برآمدگی انتهای پیچ های اتصال روی سطوح صیقلی گاوآهن موجب افزايش نيروي كششي خواهد شد.
حرکت سریع تراکتور در مزارع وقتی ادوات سنگینی پشت آن متصل باشد ممنوع بوده ، پس باید با احتیاط برانید.
شخم زدن در سر پيچ ها و زواياي تند اكيداً ممنوع می باشد .
هنگام شخم زدن برای حرکت تراکتور فقط از دنده 2یا 3 استفاده کنید.
وقتی درجاده های عمومی حرکت می کنید وگاوآهن به سه نقطه اتصال تراکتور متصل می باشد برای جلوگیری از پائین آمدن احتمالی اهرم کنترل را در خالت خلاص قفل کنید.


نکات ايمني درهنگام کار باکودپاش سا نتریفیوژ

قبل از انجام هر عملی لازم است دفترچه راهنمای کاربرد وتظیم آن دستگاه را به دقت مطالعه فرمائید.
قبل از اتصال کامل سه نقطه اتصال از بلندکردن کودپاش توسط سیستم هیدرولیک تراکتور اکیدا خودداری نمائید.
دقت کنید تمام زائده ها ی انتهائی ناودانی های دیسک دوار به یک اندازه به طرف بالا ویا پائین متمایل باشند.
همیشه از گاردان حفاظ دار استفاده کنید.
حداکثر زاویه مجازقرارگرفتن گاردان نسبت به تراکتور وکودپاش 30 درجه می باشد.
مناسب ترین دور موتور تراکتور هنگام کودپاشی 1500 دوردردقیقه می باشد.
اگر به دلیلی داخل مخزن کودشیمیائی را با آب تمیز کردید،قبل ازخشک شدن قسمت های داخلیاز ریختن مجدد کود شیمیائی به داخل مخزن کودپاش خودداری کنید.
قبل از انجام هرنوع سرویس ویاتنظیمی باید محور تواندهی تراکتور را به حالت خلاص قرار دهید.
بررسی وکنترل مداوم تنظیم های کودپاش را هرگز فراموش نکنید.
اگر کودپاش شما دو قلو می باشد.پس ازاتمام عملیات تنظیم وضیعت استقرار دریچه های خروج کود لازم است اهرم های سمت چپ وراست تنظیم دریچه خروج را به همدیگر قفل کرده تابه صورت یکپارچه درآید.
هنگام کودپاشی برای حرکت تراکتور فقط از دنده 2 یا 3 استفاده کنید.
هنگامی که کودپاش در حال کار می باشد از فروبردن دست ویا شیئی میله مانند به داخل مخزن خودداری نمائید.
ازقراردادن کیسه های اضافی کود ویابذر دربالای مخزن خودداری نمائید.
برای حفظ جان خود هرگز با لباس گشاد ویا آویز دار به گاردان نزدیک نشوید .

 

نکات ايمني درهنگام انجام عملیات سمپاشی

افرادی که اطلاعات کافی از نحوه کار سمپاش ها وخطرات ناشی ازسموم شیمیائی دارند مجاز به انجام عملیات سمپاشی می باشند.
در هنگام سمپاشی ازلباس کار ، دستکش ، ماسک ، عینک ، کلاه وسایر وسایل ایمنی استفادهدنمائید . تا حتی المقدور بدن شما به سم آلوده نگردد .لازم است در پایان عملیات سمپاشی تمام بدن را با آب وصابون بشوئید.
از ورود اطفال وحیوانات به منطقه سمپاشی جلوگیری نمائید.
درهنگام انجام عملیات سمپاشی از خوردن ، آشامیدن واستعمال دخانیات پرهیز کنید.
درهوای سرد ، بسیار مرطوب ، خیلی گرم ، بارانی ، طوفانی و وزش بادهای تند نمی توان سمپاشی نمود.
درزمان وزش باد ملایم پشت به باد سمپاشی کنید.
در هنگام انجام عملیات سمپاشی دقت کنید نهر آب ، محل پرورش آبزیان ، محل عبور حیوانات ، ظروف غذا و..........به سموم شیمیائی آلوده نگردد.
در هنگام انجام عملیات سمپاشی دقت کنیدبوم به حاشیه نهرها ویا درختان برخورد نکند.
فرم پاشش افشانک ها ومیزان سم خروجی آن ها باید یکسان باشد .
زمانی که تراکتور در حالت توقف می بلشد محور تواندهی (شافت خرمنکوب ) را خلاص کنید.
اگر درزمین ناهموار سمپاشی می نمائید دقت کنید که بوم نوسان ولرزش نداشته باشد.
در هنگام سمپاشی وقتی از لانس استفاده می نمائید هرگز شیلنگ آن را خم نکنید.
در صورت بروز مسمومیت قبل از هرچیز فورا به پزشک مراجعه نمائید .
درپایان مرحله سمپاشی ، ضمن تخلیه سم باقیمانده در مخزن ، تمامی قسمت های سمپاش بویژه مخزن ، لوله های اتصال ، صافی ها ، بوم ، لانس وافشانک ها را با آب تمیز بشوئید وحتی الامکان خشک نمائید .

نکات ايمني درهنگام کار با خرمنکوب

باتوجه به متغیر بودن طراحی خرمنکوب ها لازم است قبل از هر اقدامی دفترچه راهنمای کاربرد وتنظیم خرمنکوب را به دقت مطالعه فرمائید .
پس از استقرارخرمنکوب در مزرعه اصول ایمنی رادقیقا رعایت نمائید ..
ا گر خرمنکوب شما دارای چرخ لاستیکی می باشد ، قبل از حرکت فشار باد لاستیک ها را تنظیم کنید .
قبل از شروع عمل خرمنکوبی چرخ های لاستیکی راازسطح زمین بلند کنید . تا دستگاه خرمنکوب به درستی درسطح مزرعه مستقر گردد .
تمامی قسمت هائی که نیاز به تنظیم دارند دقیقا کنترل کرده ودرصورت نیاز برابر دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمائید .
گریس خورها راتمیز کرده وسپس به میزان کافی از گریس نو پر نمائید .
تمامی اتصالات خرمنکوب بویژه اتصالات قطعات متحرک را کنترل کرده ودر صورت نیاز آچارکشی نمائید .
داخل سیستم کوبنده را کنترل کرده درصورت وجود شیئی خارجی آن را بیرونآورید .
قسمت های متحرک خرمنکوب راطبق دستورالعمل کارخانه گریسکاری وروغنکاری نمائید
سطح دندانه های چرخ زنجیر وزنجیر انتقال نیرو راروغنکاری کنید .
تمامی قسمت های خرمنکوب راپس از اتمام کار روزانه به دقت تمیز کنید .
برای حفظ جان خود هرگز با لباس گشاد ویا آویز داردر اطراف گاردان پرسه نزنید.
هنگامی که خرمنکوب در حال کار می باشد از فروبردن دست ویا شیئی میله مانند به داخل سیستم کوبنده خودداری نمائید.
وقتی محور تواندهی (شافت خرمنکوب) را خلاص کردید به اندازه کافی تامل کنید تا سیستمهای دوار خرمنکوب متوقف شوند . سپس نسبت به سرویس ، تنظیم ویا تعمیر قسمت های مختلف اقدام نمائید .
هرگز از چوب ویا میله فلزی برای سوار ویا پیاده کردن تسمه روی پولی های درحا ل چرخش استفاده نکنید .
توجه داشته باشید که میزان مکش پنکه باید متناسب با نوع محصول باشد .
درهنگام نصب گاردان دقت کنید که حتی الامکان محور ورودی خرمنکوب و محور تواندهی دریک راستا قرار گیرند .

نکات ايمني درهنگام کار با تراکتور(بخش اول)

باتوجه به متغیر بودن طراحی تراکتور ها لازم است قبل از هر اقدامی دفترچه راهنمای کاربرد وتنظیم آنرا به دقت مطالعه فرمائید .
ایمنی شما بستگی به کارآئی ترمز تراکتور دارد . پس همیشه ترمز تراکتور را در وضیعت عالی وتنظیم شده نگهدارید.
ازبازوهای قلاب داربرای کشیدن بار های سنگین استفاده نکنید. برای اینگونه موارد باید ازمالبند ثابت استفاده نمود.
گازی که از محتول داخل باطری متصاعد می شود قابل اشتعال است .بنابراین باطری رادوراز جرقه وآتش نگهدارید.
قبل از اتصال هر وسیله ای به سه نقطه اتصال تراکتور ، اهرم کنترل حساسیت را در وضیعت کنترل ارتفاع قرار دهید .
الکتریسیته ساکن ناشی از چرخش پولی های تسمه را با آویزان کردن یک زنجیر که باسطح زمین درتماس باشدخنثی کنید .
هرگز از چوب ویا میله فلزی برای سوار ویا پیاده کردن تسمه روی پولی های درحا ل چرخش استفاده نکنید .
از سوار وپیاده کردن تسمه هنگامی که پولی درحا ل چرخش می باشد خودداری نمائید .
اگر درفصل زمستان برای روشن کردن موتور از گاز اتر استفاده می کنید .بهتر است قبل از مصرف گاز اترموتور را وسیله استارت 2 یا 3 بار بچرخانید وسپس ضمن چرخانیدن موتور گاز اتر را تزریق کنید . وپس از روشن شدن موتور تزریق گاز اتر را قطع کنید .
برای حفظ جان ومال خود لازم است همیشه از دستور العمل ومقررات ایمنی پیروی کنید .
عدم رعایت روش های صحیح جاگذاری لاستیک ویا رینگ ممکن است باعث ترکیدگی وبروز جراحات بدنی ویا مرگ شود . اگر وسایل مناسب وتجربه کافی ندارید از انجام آن بپرهیزید .
تراکتور نو نباید مدت زمان زیادی درجا وبادور آرام کارکند. چون که روغنکاری نا کافی است ، رینگ ها وبوش ها آسیب می بینند .
بدون نصب هواکش هرگز موتور را روشن نکنید .
هنگام کار در هوای سرد ، زمانی که فصل یخبندان می باشد .روغن موتور را مطابق دستور العمل کارخانجات سازنده تراکتور ویا روغن تعویض نمائید .
وقتی موتور روشن است هرگز کابل های باطری وسیم های بین باطری ،آفتامات وآلترناتور را باز نکنید .
وقتی موتور در حال کارکردن می باشد ، قطع جریان برق حتی برای کمتر از یک ثانیه می تواند به دیود های آلترناتور آسیب برساند .
فقط هنگام استفاده از محور تواندهی ( P.T.O.) حفاظ آن رابردارید وبلافاصله بعداز اتمام کار وجداکردن وسایلی که به محور تواندهی ( شافت خرمنکوب ) متصل شده اند حفاظ آن را مجددا در جای خود قرار دهید
ادواتی که دور زیاد دارند پس از خلاص کردن محور تواندهی ( P.T.O. )بلافاصله متوقف نمی شوند . بنابراین پس از خلاص کردن محور تواندهی ( شافت خرمنکوب ) به اندازه کافی صبر کنید تا دور دستگاه به تدریج کم شده ومتوقف شود .
قبل از هرگونه اقدامی مانند نظافت ،روغنکاری ، سرویس ویا تنظیم ماشین هائی که با محور تواندهی
P.T.O. ) ) کار می کنند . باید مطمئن شوید که موتور تراکتور خاموش است ، اهرم محور تواندهی در حالت خلاص می باشد وادوات متصل شده به پشت تراکتور روی زین قرار گرفته است .
برای روشن کردن موتور تراکتور هائی که مجهز به دستگاه متعادل کننده ارتفاع هستند
1- دکمه خاموش کننده را بالا بکشید ( به حالت خاموش در آورید) .
2- چند ثانیه استارت بزنید تا دراثر چرخش موتور فشار روغن بالا رود .
3- دکمه خاموش کننده را به پائین بکشید ( به حالت روشن درآورید) .
4- سپس استارت بزنید و پس از روشن شدن موتور با دور متوسط کار کنید .


قبل از انجام هر کاری حتی الامکان سعی نمائید از وسایل ایمنی مربوط به همان کار استفاده کنید .
برای حفظ محیط زیست لازم است مواد زائد ماشین آلات شامل روغن سوخته ، روغن ترمز ، فیلرها وامثالهم در جای مناسبی دفن نمود .
برای حفظ جان خود ازپوشیدن لباس های گشاد دراطراف محورهای دوار خودداری کنید و لازم است همیشه روی محور گردنده راباحفاظ بپوشانید .
جلوی خروج روعن تحت فشار رابادست نمی توان گرفت . چون پوست بدن آسیب می بیند پس باید ابتدا میزان فشار را به میزان لارم کاهش داد .
نصب یک دستگاه کپسول آتش نشانی ( اطفا حریق ) روی تراکتور عملی است پسندیده وضروری .
هنگام اتصال ادوات کشاورزی به پشت تراکتور قبل از قفل کردن پدال های ترمز تراکتور ویا کشیدن ترمز دستی هرگز بین ادوات کشاورزی وتراکتور قرار نگیرید .
در زمین های ناهموار با احتیاط تراکتور رابرانید . تابه تراکتور ولاستیک های آن صدمه ای وارد نشود.
وقتی با تراکتوردرجاده های عمومی حرکت

می کنید وادواتی به سه نقطه اتصال تراکتور متصل می باشد . برای جلوگیری از پائین آمدن احتمالی آن اهرم کنترل را دروضیعت خلاص قفل کنید .
هرگز برای کندن طوقه وریشه درختان از نیروی کششی تراکتور استفاده نکنید .
هرگز از تراکتور درحال حرکت پیاده نشوید. اندکی تامل کنید تاتراکتور کاملا متوقف گردد .
وقتی تراکتور دیگری را بکسل می کنید . اولا حتی الامکان از بکسل ثابت استفاده نمائید . ثانیا با سرعت بیش از 15 کیلومتر در ساعت حرکت نکنید .

هرگز حوادث خود به خود اتفاق نخواهد افتاد بلکه حوادث زائیده بی احتیاطی شما می باشد .
رفتار محتاطانه رانندگان تراکتور موجب افزایش سلامت وبقا عمر تراکنور و ماشین های کشاورزی می گردد .
سرویس روزانه هواکش موجب منظم کارکردن موتور می گردد .
قبل از آن که موتور تراکتور را در انبار ویا گاراژ سرپوشیده به کار بیندازید ،مطمئن شوید که درآن مکان تهویه کافی صورت می گیرد .
توری های فلزی هواکش را در داخل گازوئیل بشوئید وسپس آن را بافشار باد خشک کنید . از آتش زدن توری فلزی اکیدا خودداری کنید .
باک گازوئیل را در پایان کار روزانه پرکنید . از نیمه پر بودن باک گازوئیل در طول شب بپرهیزید . چون بخار هوا داخل باک به آب تبدیل می شود که موجب خرابی سیستم سوخت رسانی خواهد شد .
هرگز باک گازوئیل را لب به لب پر نکنید . چون لازم است برای انبساط آن اندکی فضای خالی باقی بگذاریم .
هرگز هنگام پرکردن باک گازوئیل اطراف آن سیگار نکشید .
وقتی تراکتور درحال کار ویا خیلی داغ می باشد . هگز سوخت گیری نکنید .
استفاده از سوخت مناسب ، خالص وتمیز ضامن سلامتی موتور شما می باشد .
حتی الامکان سوخت مورد نیاز تراکتور خود را در انبار سوخت مجزی ذخیره کرده وپس از 48 ساعت به تدریج آن را به داخل باک تراکتور بریزید . دقت کنید انبار سوخت بایستی حداقل در فاصله 50 متری محل سکونت ویا شعله آتش باشد .

 

نکات ايمني درهنگام کار با تراکتور (بخش دوم)

روغنکاری منظم وبه موقع قطعات متحرک موجب افزایش عمر ماشین وکارکرد روان وبی دردسر آن خواهد شد.

 وقتی فشار روغن کاهش یافت ویا عقربه آمپر روغن روی خط قرمز قرار گرفت فورا موتور را خاموش کنید .
وقتی تراکتور درحال کار می باشد هرگز قسمت های مختلف آن را گریسگاری ویا روغنکاری نکنید .
رنگ تیره وسیاهی روغن هرگز نشانه کثیف بودن آن نیست ، بلکه روغن مشغول انجام دادن وظایف خود در موتور است .
استفاده از روغن مناسب ، خالص وتمیز موجب سلامت موتور شما می گردد .

وقتی بدنه موتور خیلی سرد است هرگز آب جوش داخل رادیاتور نریزید .
وقتی بدنه موتور خیلی گرم (داغ ) است هرگز آب سرد داخل رادیاتور نریزید ویا روی آن نپا شید .
تراکتور هرگز نبایدباسروصدا ولرزش زیاد کار کند چون این امر موجب فرسودگی چرخ دنده های آن می گردد
برای تضمین سلامت سیستم خنک کننده فقط آب جوشیده سرد شده داخل رادیاتور بریزید .
زمانی که عقربه درجه حرارت آب روی خط سبز ویا حرف N ویا بین درجه حرارت 75 الی 92 باشد اجازه خواهید داشت درب رادیاتوررا باز کنید .
اگر عقربه درجه حرارت آب روی خط سبز (وسط) ویا حرف N ویا بین درجه حرارت 75 الی 92 باشد می توانید با تراکتور خود کار کنید .
هرگونه یا شعله آتش را ازدریچه باطری دور نگهدارید .
حداقل سالی یکبار کلیه قسمت های تراکتور را بازدید کرده ودرصورت نیاز نسبت به رفع نقص ویا تنظیم آن اقدام نمائید .
قبل از بازکردن اتصالات ولوله های هیدرولیک ابتدا باید مطمئن شوید که فشار روغن آن کاهش پیدا کرده است درجاده های شیب داربرای جلوگیری از دورگرفتن بیش ازحد تراکتوردرسراشیبی های تند بادنده سنگین حرکت نمائید .
برای رانندگی درجاده هاوحرکت بادنده های سبک باید ابتدا پدال های ترمز تراکتور را به همدیگر قفل کنید .
هرگز برروی ادواتی که به سه نقطه اتصال متصل شده اند بیش ازاندازه بار قرار ندهید و یا وزنه اضافه نکنید .
اگر تراکتورشما در حال کارمی باشد هرگز شافت خرمنکوب (P.T.O.) را با دست نگردانید .
اگر لباس گشاد ویا آویز دارپوشیده اید هرگز به شافت خرمنکوب (P.T.O.) که در حال کار می باشد نزدیک نشوید .
وقتی پولی تراکتور در حال کار می باشد سعی نکنید تسمه را از روی آن بردارید ویا روی آن قرار دهید .
وقتی چرخ تراکتور از گودال بیرون آمد فورا قفل دیفرانسیال را به حالت خلاص در آورید .
برای حفظ سلامتی خود همیشه پدال کلاچ را به آرامی رها کنید .به ویژه زمانی که از سربالائی بالا می روید ویا می خواهید از گودال بیرون بیائید .
برخی از تنظیم های تراکتور را هرگز نباید در هنگام کار انجام داد .
وقتی می خواهید تراکتوررا بدون دنباله بند در سراشیبی های بسیار تند برانید به منظور جلوگیری از واژگون شدن از عقب ( پشتک ردن ) بهتر است تراکتوربا دنده عقب به طرف بالا رانده شود .
همیشه سرعت تراکتور شما باید متناسب با نوع زمینی باشد که روی آن حرکت می کنید .
قبل از رسیدن به پیچ های تند هنگام دور زدن از سرعت تراکتور بکاهید .
برای جلوگیری از واژگون شدن تراکتوراز بغل هنگام رانندگی از لبه گودال ها عبور نکنید .

 

ورود |عضويت
   
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 5
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 5

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 528464
Visitors بازديد هاي امروز: 8
Visitors بازديد هاي ديروز: 169
Copyright (c) 1399/03/09 www.agri-boueinmiandasht.ir
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا